Wynajem Długoterminowy
i Wynajem Średnioterminowy

Abacus oferuje usługi wynajmu długoterminowego dla firm, które w szczególności obejmują:

 • finansowanie zakupu pojazdu
 • ubezpieczenie samochodów w pełnym zakresie AC/OC/NNW/KR
 • organizację i finansowanie obsługi serwisowej
 • zapewnienie samochodu zastępczego w przypadku awarii/szkody
 • obsługę szkód komunikacyjnych (organizacja napraw i rozliczenia)
 • assistance w razie awarii/szkody na drodze
 • sezonową wymianę ogumienia
 • zagospodarowanie samochodów po okresie umowy
 • pokrycie ryzyka kosztów utraty wartości samochodów

Produkt ten jest konkurencyjny do formy leasingu czy zakupu pojazdów na własność.

Jego główne zalety to:

 1. Mocno minimalizuje koszt zakupu pojazdu poprzez siłę zakupową firmy wynajmu (wysokie rabaty).
 2. Zapewnia przewidywalność kosztów w czasie (stały czynsz), ułatwione budżetowanie; niweluje nieprzewidywalności doraźnych w czasie wydatków (np. zakup rocznych polis ubezpieczeniowych, ogumienia, obsługa serwisowa przy wysokim przebiegu itp.).
 3. Jest neutralny dla zdolności kredytowej (są to zobowiązania pozabilansowe w przeciwieństwie do leasingu, kredytu).
 4. Mocno minimalizuje koszty finansowania poprzez unikatowy know-how w zakresie negocjowania umowy leasingowej/kredytowej (niższe marże, ograniczane dodatkowe opłaty itp.).
 5. Optymalizuje koszty napraw (serwisy pozbawione kontroli, starają się rozszerzać zakres koniecznych napraw, lub sprzedawać wysokomarżowe produkty (oleje, płyny, filtry) i usługi (kontrole i dodatkowe przeglądy).
 6. Zapewnia neutralność dla przepływów – brak nadpłacania kapitału; brak opłat wstępnych.
 7. Charakteryzuje się kompleksowością usługi, pokryte są wszystkie obszary zarządzania flotą.
 8. „jedna faktura” kosztowa– bardzo znaczne ograniczenie pracy w księgowości (księgowania, regulowanie zobowiązań)
 9. Zapewnia nieograniczony dostęp do samochodów zastępczych.
 10. Niweluje problem finansowania samochodów niesprzedanych i zalegających na magazynie/placu, podczas gdy istnieje potrzeba finansowania nowej floty.
 11. Jest opłacalną alternatywą dla wewnętrznych zasobów do obsługi logistycznej (znaczna rozbudowa działu transportu – konieczność opracowania sieci serwisowej dla floty na całym terenie gdzie użytkowane są pojazdy, konieczność monitorowania atrakcyjności oferty sprzedażowej dostawców pojazdów, itp.).
 12. Zapewnia czasochłonną procedurę likwidacji szkód komunikacyjnych – częste kontakty z ubezpieczycielem, problemy z rozliczeniami Firma Abacus Sp. z o.o. w segmencie klientów biznesowych specjalizuje się również w tzw. wynajmie średnioterminowym. Oferta skierowana jest dla przedsiębiorców, którzy mają średniookresowe potrzeby wynajmu pojazdów.

Minimalny okres najmu wynosi 1 miesiąc a w praktyce najczęściej zawierane umowy zakładają okres 3-6 miesięcy. Korzyścią takiej formy najmu jest brak związania się najemcy długookresowym kontraktem (zarówno leasing jak i najem długoterminowy) co pozwala lepiej zarządzać kosztami w przypadku wahań koniunktury rynkowej. Nie trzeba też angażować dużych środków finansowych na zakup samochodów.

Inną ważną zaletą są uproszczone formalności przy rozpatrywaniu wniosku i realizacji umowy. Wynajem średnioterminowy gwarantuje atrakcyjniejsze ceny najmu niż wynajem krótkoterminowy (Rent a Car), umożliwiając zrównanie ceny najmu do stawek wynajmu długoterminowego w przypadku użytkowania pojazdów przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Book online
and you will get
the lowest price!

Our representative will contact you
to confirm the reservation.

Wypożyczalnia motocykli
This website uses cookies in order to carry out services and in accordance with Cookie Policy. You may determine the conditions of storage and access to cookies in your browser.